Новини
Biggest 36

Українська народна оборона

Селяни Чигиринського повіту в силу обставин залишалися найбільш політично "зрілими", готовими до конкретних антидержавних акцій. Чигиринський повітовий урядник у 1908 році писав: "Населення Чигиринського повіту здавна революціонізоване, заагітоване, проникнуте духом свавілля і протидії властям, підкоряється тільки воєнній силі, а тому найменше послаблення влади (...) повело б до виникнення в повіті збройних банд, які звідси поширили б заворушення далі". Революційні події початку ХХ століття на Чигиринщині, напевно, як ніде в Україні, носили яскраво виражений національний характер. На ґрунті постійного селянського невдоволення легко можна було створити підпільні революційні організації.

Вже у травні – червні 1905 р. відбулося 23 селянських виступи. Вимоги селян у більшості випадків були задоволені. Двічі для придушення селянського руху вводилися війська. У повіті затримано 589 осіб. У лютому 1906 року селянин с. Мордви Іван Андрійович Солонько закликав односельчан організувати селянський союз, відібрати поміщицькі землі, шляхом збройного нападу звільнити політичних ув'язнених, пограбувати казначейство. У зв'язку із страйковим рухом селян влітку 1906 року до Чигиринського повіту знову були введені війська. Зокрема, в повітовому центрі дислокувалися частини Бузького драгунського полку. 19 червня 1906 р. у Лебедині Чигиринського повіту невідомий агітатор зібрав "біля 3000 душ місцевих селян, прочитав їм промову, котра так подіяла на селян, що вони не тільки що припинили почате вже збирання озимого хліба на вироблених умовах, але ще розігнали в усіх (...) економіях Лебединського маєтку робітників і штатну прислугу". 25 червня в Лебедин були введені війська, але "невдоволення ще більше посилилось". 27 червня селяни здійснили збройний напад на ескадрон драгун.

У ході революції в повіті активізувала роботу Українська партія соціалістів-революціонерів. Результатом її діяльності стало створення на базі осередку УПСР нової політичної організації – Української Народної Оборони (УНО). За донесеннями агентів жандармерії, "мета цього об'єднання полягала в тому, щоб при досягненні певної програми питання національне і земельне злити в одне і тим ліквідувати перешкоди, які заважали членам цієї організації працювати. Програма Української Народної Оборони майже та ж, що в соціалістів-революціонерів з кінцевою метою усіма засобами сприяти революційному повстанню", повалити самодержавство і проголосити автономію України. Наприкінці червня 1906 р. поблизу Черкас відбувся перший з'їзд цієї організації за участю активістів – селян та представників військових частин, дислокованих у Черкасах та Млієві. Після з'їзду відбуваються таємні збори селян, утворюються бойові організації. Так, ранньою весною в господі яничанського селянина Мартина Велька відбулися збори селян, в ході яких був "утворений комітет селянського братства". У містечку Медведівка Воронченком, Д.Строгецьким, А.Френкелем, І.Бондарем була організована "бойова організація", до якої ввійшли і жителі сусідніх сіл. На сходці селяни Мордви приймають резолюцію "загального рівного, прямого і таємного голосування в Державну Думу і повної амністії для борців за народну свободу".

Оскільки організації діяли підпільно, ми не можемо зараз говорити про їх чисельність та кількість створених осередків. Але за донесеннями таємних агентів жандармерії, її осередки діяли в Чигирині, Медведівці, Мельниках, Матвіївці, Суботові, Яничі, Мордві. Наприкінці серпня 1906 року "по селах були влаштовані масовки – с.Яничах зібрано було до 200 чоловік, в с. Грушківці біля 150 чоловік, біля Черкас – до 300 чоловік. Крім того, такі збори були в с. с. Мельниках і Медведівці".

У Суботові активно пропагував українську мову, виступав за повалення самодержавства, "організував для своєї охорони нічну збройну охорону з відомих селян" священик Іллінської церкви Марко Грушевський. Не виключено, що до організації суботівської збройної одиниці та участі у бойових операціях були причетні і майбутні зайсновники Чигиринської "республіки" брати Коцури. Так, у серпні 1906 року старший з братів Петро Дементійович був заарештований за звинуваченням у причетності до "Всеобщего крестьянского союза". За переказами, в період першої російської революції за завданням Марка Грушевського, брати Коцури Свирид і Кузьма розповсюджували листівки і були вперше затримані. Жителька Суботова Ярина Варивонівна Телятник згадувала: "Я ще мала була, чула такі балачки: "Засудили, засудили і Свирида, і Кузьму (Коцурів – авт.)". Вони з афішами неосторожно десь. Поліція попала їх. Вони були протів царя, та з афішами попалися вони. Тут був батюшка Грушевський (...) у старій церкві Михайлівській. (...) Грушевський теж проти царя виступав. То ці його ученики не попалися, а Коцурови обидва попалися – Свирид і Кузьма. І вони до революції у стовпах стояли. А то засуджують за такі політичні діла. То він може тільки стоять та сидіть. Розповідають також, що Свирида уперше засудили за те, що зруйнував пам'ятник цареві. Відомо, що вже в період першої світової війни, проживаючи в Катеринославі, Свирид Коцур з котроюсь анархічною групою стає учасником пограбування банку, за що потрапляє до суду. Суд виніс смертний вирок. Проте після "касації" до царя вирок замінено десятьма роками каторги.

Восени 1907 р. у Медведівці відбувся другий з'їзд Української народної оборони. "Районний з'їзд уповноважених від сіл Чигиринського повіту прийшов до наступних висновків: 1) політичні події останнього часу і пропаганда революційних партій в Чигиринському повіті підірвали в очах селянських мас авторитет царизму. (Селяни не чекають від діяльності Державної Думи – авт.) покращання в житті. З іншого боку селянські маси вважають єдиним виходом із свого пригніченого стану загальне збройне повстання. 2) Негативною якістю революційних сил села є: слабка організація і відсутність бойової підготовки мас". З'їзд постановив продовжувати агітаційну роботу серед селян, створити грошовий фонд, який складався б з внесків селян, організувати селянські бойові дружини, які б знаходилися "в підпорядкуванні районного комітету ПСР". Учасники з'їзду на потреби організації зібрали 100 крб.

Утворені таємні селянські організації протягом 1905-1907 р.р. організували ряд страйків, підпалів поміщицького майна, напали на ескадрон драгун в Лебедині. Членами УНО були вчинені замахи на повітового справника Грунова, поміщика Давидова, а також ними було пограбоване місцеве казначейство та цейхгауз з гвинтівками.

Арешти та заслання найактивніших учасників руху наприкінці 1907 року змусили селян на деякий час припинити революційну діяльність. Зокрема, був заарештований у 1907 року. селянин с. Мордви Феодосій Чепурний (Рибка), який "двічі висилався адміністративним порядком і брав участь в бунті (чорний переділ)".

Проте вже у 1909 року жандармське управління у зв'язку з посиленням селянського руху знову змушене було вдатися до арештів. 9 листопада 1909 року за інформацією чигиринського повітового справника всі активні селяни заарештовані та перебувають в засланні, "на сьогодні ніяких революційних організацій серед селянства взагалі і, зокрема, "УНО" згідно самої уважної перевірки не виявилося".

Революційні події 1907-1910 р. р. на Чигиринщині та активна участь у них селянства засвідчили, що населення повіту залишалося політично активним. Таємні політичні організації на Чигиринщині та їх бойові організації, які так і не були остаточно розгромлені, а просто тимчасово припинили діяльність, пізніше стануть основою Холодноярської та Коцурівської республік.

СВІТЛИНИ:
Головна світлина - Вид Чигирина на Замкову гору з пожежною каланчею. На схилі гори – сходи, які збудовані у 1912 році. Під горою двоповерхове приміщення – Дом присутственних мєст (тепер – музей Богдана Хмельницького). - Фотокопія з архіву редактора Чигиринської районної газети "Зоря комунізму" (1970-1990) Івана Олексійович Приходька (1931 р.н.).

* Священик с. Суботів Марко Грушевський з родиною
** Брати Степан, Свирид і Петро Коцури. 1919 рік. - фотокопія подарована уродженкою с. Суботів Чигиринського району Марією Миколаївною Кубрак (Коцур – дів.), мешканкою м. Бровари Київської області.

Олександр Солодар  Спалах минулого   13 Березня 2018, 14:56